V ponuke máme lyže na krátkodobé zapožičanie pre deti, začiatočníkov, pokročilých a tiež náročných lyžiarov.

Ponuka lyží podľa kategórie :

 • CARVINGOVÉ lyže TOP

  Kvalitné lyže značky ( SALOMON, HEAD alebo FISCHER ) určené pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Pre náročnejších máme pripravené VÖLKL Supersport.

 • CARVINGOVÉ lyže VIP

  Profesionálne lyže značky ( ATOMIC, SALOMON ) určené pre pokročilých náročných lyžiarov.

 • Detské lyže

  Kvalitné lyže značky ( ATOMIC ) určené pre najmenších lyžiarov.

Ponúkame snowboardové komplety značky BURTON a moderné bežky so systémom SNS, uľahčujúcim príjemnejší sklz na snehu.

Podmienky zapožičania

 • Pri požičaní je ako prvé potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom a následne uhradiť finančnú zálohu podľa cenníka pre danú výstroj.
 • Podľa cenníka sa vypočíta požičovné.
 • Výstroj je potrebné vrátiť v pôvodnom stave ako sa zapožičala.
 • V prípade úmyselného alebo z nedbanlivého poškodenia výstroje je zákazník povinný uhradiť vzniknutú škodu.
 • Ak sa výstroj stratí, ukradne alebo úplne zničí, zákazník uhradí hodnotu zapožičaných vecí podľa cenníka.
 • V prípade oneskorenia vypožičanej doby bude zákazníkom účtovaný každý ďalší deň podľa sadzby požičovne.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1.) Platba zálohy za zapožičanie zimnej výstroje je možná kartou alebo v hotovosti.

2.) Vzhľadom na veľký záujem, žiaľ nie je v našich silách rezervovať tovar. Ďakujeme Vám za pochopenie.

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

Dôležité: prečítajte si tieto inštrukcie pozorne pred používaním lyžiarok, lyží a viazania – týkajúce sa Vašej bezpečnosti.

LYŽUJTE BEZPEČNE !

Lyžovanie je aktívny šport s neodmysliteľným rizikom úrazu. Vyžaduje znalosti, ktoré je nutné získať postupnou praxou a tiež fyzické schopnosti. Osobná zodpovednosť je najdôležitejšou súčasťou lyžiarskej bezpečnosti. Lyžiar môže znížiť riziko zranenia (a tiež riziko poranenia iných) ak lyžuje opatrne, je zdravý, berie lekcie lyžovania aby sa zdokonalil, a za každých okolností – vždy – dodržiava pravidlá združenia prevádzkovateľov lanoviek a vlekov, lyžiarskych stredísk a “ kódex osobnej zodpovednosti .

KÓDEX OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI.

Lyžovanie sa dá vychutnávať mnohými spôsobmi. V lyžiarskych strediskách môžete vidieť ľudí používať alpské, snowboardové, telemarkové, cross country a iné špecializované lyžiarske vybavenie, ako aj to, ktoré používajú handikepovaní a iní lyžiari. Bez ohľadu na čo a aké sa rozhodnete používať lyže, vždy prejavujte zdvorilosť k ostatným a buďte si vedomí, že vždy existujú prvky rizika v lyžovaní, ktoré zdravý úsudok a osobné povedomie môžu pomôcť znížiť. Pozrite si nižšie uvedený kódex a podeľte sa s ostatnými lyžiarmi o zodpovednosť pre väčšie zážitky z lyžovania.

 1. Vždy majte situáciu pod kontrolou a buďte schopný zastaviť alebo sa vyhnúť iným ľuďom alebo objektom. Nelyžujte ak nie ste schopný, ak ste unavený, alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 2. Ľudia pred Vami (na svahu) majú prednosť v jazde. Je Vašou zodpovednosťou sa im vyhnúť.
 3. Nesmiete zastaviť na mieste, kde zablokujete stopu (svah), alebo kde nie ste viditeľný zhora.
 4. Vždy keď začínate lyžovať na zjazdovke, alebo sa vraciate na zjazdovku, pozrite sa hore a prispôsobte sa ostatným zhora idúcim.
 5. Nelyžujte na lyžiach, ktoré sú nad Vaše možnosti, alebo ak sú poveternostné podmienky nepriaznivé, iba ak máte dostatočné skúsenosti a schopnosti zdolať ich.
 6. Vždy používajte pomôcky, ktoré predídu skĺznutia náradia.
 7. Prečítajte si všetky vyhlášky a upozornenia. Vyhýbajte sa uzavretým zjazdovkám a uzavretým územiam.
 8. Ak chcete používať vleky a lanovky, musíte mať znalosti a schopnosti nastupovať, viezť sa a vystupovať z nich bezpečne.

OSVOJTE SI TENTO KÓDEX – JE TO VAŠA ZODPOVEDNOSŤ. Toto je len čiastočný zoznam. Buďte si vedomí zodpovednosti. Kódex osobnej zodpovednosti je oficiálne odsúhlasený MEDZINÁRODNOU ASOCIÁCIOU PREVÁDZKOVATEĽOV VLEKOV A LANOVIEK.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH LYŽÍ, LYŽIAROK A VIAZANIA:

Lyže, lyžiarka a viazanie pracujú spolu ako systém. Každá súčasť systému má špecifické mechanické funkcie. Akákoľvek zmena, úprava alebo prispôsobenie ktorejkoľvek časti tohoto systému musí byť vykonaná prostredníctvom kvalifikovaného personálu lyžiarskeho obchodu. Akékoľvek zničenie jednej z časti systému môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a výkon celého systému. Lyžiarky musia byť užívané s lyžami a viazaním, ktoré sú akceptované prijatými medzinárodnými európskymi  štandardmi, vrátane, ale nie limitované. Iba kvalifikovaný technik smie upravovať Vaše viazanie. Dajte si namontovať a upraviť viazanie na Vaše lyžiarky iba v kvalifikovanom lyžiarskom obchode a nechajte si skontrolovať Vaše lyže, lyžiarky a viazanie v kvalifikovanom lyžiarskom obchode vždy na začiatku lyžiarskej sezóny a po každých 20-tich dňoch používania. Ak máte pochybnosti, že Váš systém lyže-lyžiarky-viazanie nepracuje správne, zoberte ho do kvalifikovaného obchodu na skontrolovanie.

Lyžovanie je fyzická aktivita s rizikom úrazu, ktoré závisí od zručnosti poznania teritória, ako aj od systému lyže-lyžiarky-viazanie, ktorého bezpečné uvoľnenie nemôže byť predpovedané a na 100% garantované v každej situácii.

Pri nedodržaní týchto inštrukcií sa môže vážne znížiť bezpečnosť a výkon Vášho vybavenia.